Συντονιστική Επιτροπή

Τα μέλη της Συντονιστικής Επιτροπής του ΠΜΣ για το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 είναι:

Δημόπουλος Ιωάννης, Καθηγητής (Διευθυντής)

Μπιτσάνη Ευγενία, Καθηγήτρια (Αναπληρωτής Διευθυντής)

Μαυρέας Κωνσταντίνος, Καθηγητής

Κοτσιλιέρης Θεόδωρος, Αναπληρωτής Καθηγητής

Δρούμπαλης Φώτιος, Επίκουρος  Καθηγητής